Närvik bildades 1996

Föreningens syfte är att göra Rättvik till en ännu mer attraktiv näringslivskommun.
Ur programförklaringen:
– Arbeta med övergripande insatser för kommunens samtliga näringslivsidkare.
– Förbättra arbetsklimatet i Rättvik.
– Arbeta för att Rättvik ska vara en företagsvänlig kommun.
– Arbeta för att Rättvik ska vara en  bra kommun att bo och arbeta i.
– Stimulera till olika former av samarbete och nätverk mellan kommunen/myndigheter och näringslivet, företagare.
– Arbeta för profilering av näringslivet i Rättvik, företagsetableringar samt goda infrastrukturer.

N

Närviks nya styrelse
Erik Nalén (ordförande)

Närviks nya styrelse

Erik Nalén (ordförande)

Annette Riesbeck (vice ordförande)

Niclas Stålhandske

Karolina Gudmundsson

Anders Permats